Fehlende / missing : Eleven Arrows  ( Walfis Bay), Ramblers  (Windhoek), Tschief Santos (Tsumeb), Black Africa (Windhoek), Tunacor Blue Waters  (Kuisebmund/Walfis Bay ), Liverpool  (Okahandja), Civics (Windhoek ), Orlando Pirates  (Windhoek ), African Stars (Windhoek), Tigers (Windhoek )